Udhëzues për OJQ/OSHC-të shqiptare në mbledhje fondesh (Crowdfunding) përmes GAF

Udhëzues për OJQ/OSHC-të shqiptare në mbledhje fondesh (Crowdfunding) përmes GAF

Fondacioni Global Shqiptar, ka kënaqësinë që t’i ftojë të gjitha organizatat jo-fitimprurëse shqiptare që të marrin pjesë në webinarin informues që do të zhvillohet më 27.01.2020 duke filluar prej orës 14:00 CET.

Në këtë ngjarje organizatat jofitimprurëse shqiptare do të:
1) Mësojnë si të përdorni platformën GAF për mbledhjen e parave në internet
2) Mësojnë në lidhje me procesin e aplikimit për të përdorur platformën GAF në internet për mbledhjen e fondeve
3) Të jenë në gjendje të bëjnë pyetje në lidhje me mënyrën se si GAF mund t’i ndihmojë më mirë ata për të arritur qëllimet e tyre për mbledhjen e fondeve