Campaigns

Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare<br>Ndihma për Fëmijët Viktima të Abuzimit Seksual

Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare<br>Ndihma për Fëmijët Viktima të Abuzimit Seksual

Dhuro Abuzimi seksual është një nga përvojat më të dhimbshme dhe të frikshme, sidomos kur ndodh gjatë periudhës së fëmijërisë.  Pasojat e kësaj ngjarjeje janë afatgjata dhe lidhen me probleme të shëndetit mendor, vijueshmërinë akademike, probleme fizike, dëmtime të marrëdhënieve sociale apo probleme me të kuptuarin e vetes dhe ndjenja pasigurie.  Ne Shqipëri për shkak ...

Shpresa për të Ardhmen<br>Libra për Bibliotekat në Pesë Shkolla Publike Rreth Shkodrës

Shpresa për të Ardhmen<br>Libra për Bibliotekat në Pesë Shkolla Publike Rreth Shkodrës

Donate Arsimi është baza e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të çdo komuniteti, dhe gjuha dhe letërsia janë gurët themelorë të këtij fondacioni. Sidoqoftë, reforma e arsimit në Shqipëri ka krijuar shumë vështirësi dhe sfida për vendosjen e një themeli të fortë arsimor në Shqipëri - veçanërisht në zonat rurale. Për këtë arsye, Shpresa për të ...

Fondacioni Miresia<br>Syze optike për Jetimët

Fondacioni Miresia<br>Syze optike për Jetimët

Donate Rreth 20% e fëmijëve sot kanë nevojë për syze pasi ato ndikojnë drejt për së drejti në cilësinë e jetës së tyre duke nisur nga të lexuarit e një libëri, lehtësia e ndërveprimit në  klasë apo thjesht kryerja e nevojave themelore. Bazuar në statistika, në zonat me të ardhura më të ulëta përreth vendit, ...